top of page

Beleid tegen omkoping en corruptie

 

Invoering


Newbridge Capital Partners Limited waardeert zijn reputatie op het gebied van ethisch gedrag en financiële eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het erkent dat naast het plegen van welke misdaad dan ook, elke betrokkenheid bij omkoping ook een negatieve invloed zal hebben op haar imago en reputatie. Het doel is daarom haar blootstelling aan omkoping te beperken door:

  • Het opstellen van een duidelijk anti-omkopingsbeleid;

  • Alle consultants en klanten trainen, zodat zij het gebruik van omkoping door henzelf en anderen kunnen herkennen en vermijden;

  • Zijn adviseurs en klanten aanmoedigen om waakzaam te zijn en elk vermoeden van omkoping te melden, hen geschikte communicatiekanalen te bieden en ervoor te zorgen dat gevoelige informatie op gepaste wijze wordt behandeld;

  • Alle derde partijen op de hoogte stellen dat Newbridge Capital Partners Limited zich bezighoudt met haar beleid en een nultolerantie tolereert ten aanzien van omkoping en/of corruptie.

  • Het grondig onderzoeken van gevallen van vermeende omkoping en het assisteren van de politie en andere bevoegde autoriteiten bij de daaruit voortvloeiende vervolging;

  • Strenge en doortastende maatregelen nemen tegen personen die betrokken zijn bij omkoping.

 

Het beleid


Newbridge Capital Partners Limited verbiedt:
het aanbieden, geven, verzoeken of aanvaarden van om het even welke steekpenning, contant of op een andere manier

aan of van een persoon of bedrijf, waar ze ook gevestigd zijn en of ze nu een overheidsfunctionaris of -lichaam, een privépersoon of een bedrijf zijn

door

elke individuele adviseur, agent of andere persoon of instantie die handelt namens Newbridge Capital Partners Limited

om te
enig commercieel, contractueel of regelgevend voordeel verkrijgen voor Newbridge Capital Partners Limited op een manier die onethisch is

of om
enig persoonlijk voordeel behalen, financieel of anderszins, voor het individu of iemand die met het individu verbonden is

Nadere toelichting


Newbridge Capital Partners Limited erkent dat de marktpraktijken variëren in de gebieden waarin het zaken doet en wat op de ene plaats normaal en acceptabel is, hoeft dat op een andere niet te zijn. Dit beleid verbiedt elke aansporing die resulteert in persoonlijk gewin of voordeel voor de ontvanger of een persoon of instantie die met hem verbonden is, en die bedoeld is om hen te beïnvloeden om actie te ondernemen die mogelijk niet alleen in het belang is van het Partnerschap of van de persoon of instantie die hen in dienst heeft of een contract met hen heeft of die zij vertegenwoordigen.

Dit beleid is niet bedoeld om de volgende praktijken te verbieden, op voorwaarde dat ze gebruikelijk zijn in een bepaalde markt, proportioneel zijn en correct worden geregistreerd:

  • normale en gepaste gastvrijheid;

  • het geven van een geschenk voor een zakelijke reden of op een ander bijzonder moment, mits dit op de juiste manier binnen het bedrijf wordt gemeld in het geschenkenregister;

 

Het is onvermijdelijk dat beslissingen over wat acceptabel is niet altijd gemakkelijk zijn. Als iemand twijfelt of een mogelijke handeling omkoping is, moet de zaak worden doorverwezen naar de lokale senior manager die verantwoordelijk is voor dit beleid alvorens verder te gaan. Indien nodig dient ook begeleiding te worden ingewonnen bij de Compliance Officer.

Consultants en principes Verantwoordelijkheid binnen Newbridge Capital Partners Limited


Het voorkomen, opsporen en rapporteren van omkoping is de verantwoordelijkheid van alle consultants binnen Newbridge Capital Partners Limited. Geschikte communicatiekanalen waarmee consultants of anderen vertrouwelijk elk vermoeden van omkoping kunnen melden, zullen worden gehandhaafd via de procedures voor het melden van corruptie.

Nuttige bron:www.transparency.org.ukvoor de Transparantie-index

 

Een vollediger beleid en procedures waarin alle principes van de wet worden uiteengezet, kan worden aangevraagd bij de Compliance Officer van Sturgeon Ventures LLP, van wie Newbridge Capital Partners Limited een aangestelde vertegenwoordiger is, door een e-mail te sturen naarhallo@sturgeonventures.com

bottom of page