top of page

Data Protection Privacy Statement

Newbridge Capital Partners Ltd (ondernemingsnummer: 11991493), Third Floor, 24 Chiswell Street, London EC1Y 4YX (ons of wij) doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd en dat alle door ons verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze gegevens Bescherming Privacy & Cookiebeleid.

 

Lees deze verklaring aandachtig door om er zeker van te zijn dat u onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens begrijpt en hoe we deze zullen behandelen.

 

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/769) (AVG) is de verwerkingsverantwoordelijke Newbridge Capital Partners Ltd, gevestigd op Third Floor, 24 Chiswell Street, London EC1Y 4YX._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ICO ZA529786

 

U kunt contact met ons opnemen via www.newbridgecp.com

Door onze site te bezoeken of door ons informatie te verstrekken, accepteert u de praktijken die worden beschreven in deze privacyverklaring inzake gegevensbescherming.

 

1. Welke gegevens wij verwerken

Persoonlijke informatie (of 'persoonlijke gegevens') betekent alle informatie die een levende persoon direct of indirect kan identificeren. We verzamelen en verwerken een verscheidenheid aan persoonlijke informatie over individuen, zoals hieronder beschreven.

(a) Als onze klant verwerken wij de persoonlijke informatie van onze klanten en de personen die voor onze klanten werken. Zo verwerken wij uw:

(b) persoonlijke demografische gegevens zoals uw titel, geboortedatum, woon- en werkgegevens;

(c) financiële informatie, zoals inkomsten en uitgaven en uw financiële geschiedenis;

(d) andere informatie over cliëntenonderzoek, waaronder mogelijk strafrechtelijke veroordelingen; en

(e) contactgegevens en verslagen van alle correspondentie met u.

1.2     Deze informatie wordt voornamelijk rechtstreeks van u verzameld, maar kan ook worden verzameld van derden waarmee we contact opnemen om te verkrijgen informatie over u, zoals de entiteit waarvoor u werkt, vorige werkgevers als referenties worden gezocht, bedrijfszoekmachines zoals Linked In, kredietreferentiebureaus (CRA's) en de Disclosure and Barring Service (DBS).

We kunnen ook persoonlijke gegevens van uw gezinsleden verkrijgen. Waar we dat doen, moet u hen laten weten dat u hun informatie aan ons verstrekt en hun aandacht vestigen op deze verklaring.

1.4     We zullen deze informatie verwerken wanneer we u als onze klant beschouwen en bewaren (in overeenstemming met onze bewaarprocedures) of de aanvraag is succesvol of niet.

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze klanten en contacten. Als u een klant of contactpersoon van ons bent, verwerken wij de verzamelde klantonderzoeksinformatie. Dit kan zijn:

(a) persoonlijke demografische gegevens zoals uw titel, geboortedatum, woon- en werkgegevens, evenals relaties met PEP's of familieleden, indien relevant voor het beoordelingsproces;

(b) financiële informatie, zoals inkomen en vermogen;

(c) uw huidige en eerdere werk- en opleidingservaring/achtergrond;

(d) uw relevante financiële dienstverlening gerelateerde ervaring, middelen en bronnen van rijkdom; en

(e) gegevens over strafrechtelijke veroordelingen (indien van toepassing).

1.6    We zullen persoonlijke informatie over u verwerken die we hebben verzameld van onze website www.newbridgecp.com_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cour58d_(Courf) Website . Wij verzamelen informatie wanneer u ons rechtstreeks informatie verstrekt via het contactformulier op onze website. We verzamelen ook automatisch informatie wanneer u de Website gebruikt. Dit omvat technische informatie, waaronder het internetprotocoladres (IP) dat wordt gebruikt om verbinding te maken met internet, informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL-klikstroom (Uniform Resource Locators) en uw zoekgeschiedenis op onze website.

2. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 

2.1     Wanneer u ons uw informatie verstrekt bij het doen van een onderzoek, zullen we deze gebruiken voor het beheer van uw vraag en het doel van het beheer van uw vraag op jou reageren. Wij hebben een legitiem belang bij het op deze manier verwerken van uw persoonsgegevens, aangezien wij dit niet kunnen doen als wij uw gegevens niet verwerken.

2.2     Wanneer we informatie van u (of de entiteit waarvoor u werkt) verzamelen bij het leveren van onze diensten, gebruiken we het om een aanvraag in overweging te nemen (waaronder het verifiëren van uw identiteit) en om diensten te verlenen als we daarvoor zijn ingeschakeld. We hebben legitieme belangen bij het op deze manier verwerken van uw persoonsgegevens, namelijk om onszelf ervan te verzekeren dat we zaken kunnen doen met u (of de entiteit waarvoor u werkt) en om onze diensten zo nodig aan te passen. Als we rechtstreeks met u contracteren, kan de verwerking noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract dat we met u hebben gesloten, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we het contract aangaan.  Waar we gegevens over strafrechtelijke veroordelingen verwerken in het sollicitatieproces, is deze verwerking noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, namelijk om te voldoen aan onze wettelijke vereisten met betrekking tot onwettige handelingen en oneerlijkheid (Wet op de gegevensbescherming 2018, deel 2, paragraaf 12).

 

2.3     Als u een klant van ons bent, verwerken wij de klantonderzoeksinformatie die is verzameld. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat onze klanten correct worden behandeld. Als er gegevens over strafrechtelijke veroordelingen over u zijn verzameld in het klantenonderzoek, wordt deze informatie door ons bewaard op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang, namelijk om te voldoen aan onze wettelijke vereisten met betrekking tot onwettige handelingen en oneerlijkheid

2.3     Tenzij u uw toestemming geeft door het opt-in-vakje op het contactformulier aan te vinken, sturen wij u niet marketinginformatie waar u niet om hebt gevraagd. Elke toestemming die u geeft, kan op elk moment worden ingetrokken door op "uitschrijven" te klikken op elke marketing-e-mail die we u sturen, of door ons een e-mail te sturen opjustin.oconnor@newbridgecp.com Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die plaatsvond voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

2.4     We kunnen uw persoonlijke informatie die op onze website is verzameld ook verwerken op basis van onze legitieme belangen om u te voorzien van best mogelijke service:

  • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd;

  • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden; en

  • voor interne analytische en statistische doeleinden.

 

Dergelijke gegevensverwerking zal normaliter op anonieme basis plaatsvinden.

3. Openbaarmaking van informatie

 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken:

3.1.1     waar we uw identiteit moeten verifiëren voordat we regelgevende incubatordiensten aan u (of de regelgevende incubator-entiteit waar u voor werkt) verlenen ) in welk geval we uw informatie zullen delen met CRA's en de DBS. De identiteit van de CRA's en de manieren waarop zij persoonlijke informatie gebruiken en delen, worden in meer detail uitgelegd in de CRA Information Notice die te vinden is op:www.callcredit.co.uk/crain;www.equifax.co.uk/crain; www.experian.co.uk/crain/index.html;

3.1.2     waar we de informatie moeten delen om een door u gevraagd product of dienst te leveren;

3.1.3     waar we de informatie moeten sturen naar personen of organisaties die namens ons werken om een product of dienst te leveren aan u, in welk geval dergelijke personen of organisaties deze informatie alleen mogen gebruiken om een dergelijk product of dienst te leveren en niet voor enig ander doel;

3.1.4     bedrijven die namens ons marketingdiensten uitvoeren of met wie we gezamenlijke marketingovereenkomsten hebben om de informatie te delen;

3.1.5     als wij of vrijwel al onze activa zijn verworven door een derde partij, in welk geval persoonsgegevens in het bezit zijn van een derde partij ons over onze klanten zal een van de overgedragen activa zijn; of

3.1.6     als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen, inclusief het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en kredietrisico afname.

 

4. Waar we uw gegevens opslaan

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) ) aangezien onze netwerkdatacenters worden gehost in de Verenigde Staten. We beschermen dergelijke overdrachten door te vertrouwen op het EU-VS Privacy Shield-kader. Gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt, uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden. Om ervoor te zorgen dat derden uw persoonlijke gegevens behandelen op een manier die in overeenstemming is met   UK en EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, hebben we overeenkomsten gesloten met die derde partijen die door de EU goedgekeurde bepalingen bevatten voor de bescherming van persoonsgegevens.

4.2     We bewaren uw gegevens zes jaar, waarna ze worden vernietigd.

5. IP-adressen en cookies

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen we informatie verkrijgen over uw computer en algemeen internetgebruik, inclusief uw IP-adres, systeem- en browsertype, voor systeembeheerdoeleinden.

Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Cookies stellen ons in staat om onze Website aan uw behoeften aan te passen door informatie over uw gebruik en voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

 

Cookies stellen ons met name in staat:

 

5.3.1 om informatie te verzamelen over IP-adressen en bezochte pagina's;

5.3.2 om trends te analyseren;

5.3.3 om de website te beheren;

5.3.4 om de bewegingen van gebruikers op de website te volgen; en

5.3.5 om statistische analyses uit te voeren.

 

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te weigeren. Dit kan ervoor zorgen dat u niet ten volle kunt profiteren van onze Website of toegang hebt tot bepaalde delen. Ons systeem zal cookies uitgeven wanneer u onze Website bezoekt, tenzij u uw browserinstellingen zo hebt aangepast dat cookies worden geweigerd.

 

5.5     Een cookie is een bestand met een identifier (een reeks letters en cijfers) dat wordt verzonden door een webserver naar een webbrowser en wordt door de browser opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

 

5.6     Cookies kunnen ofwel "permanente" cookies of "sessie"-cookies zijn: een permanente webcookie wordt opgeslagen door een permanente cookie browser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij verwijderd door de gebruiker vóór de vervaldatum; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

 

Cookies kunnen door webservers worden gebruikt om gebruikers te identificeren en te volgen terwijl ze door verschillende pagina's op een website navigeren terugkeren naar een website.

De meeste browsers laten u toe om cookies te weigeren; bijvoorbeeld:
in Firefox (versie 51) kunt u alle cookies blokkeren door op "Extra", "Opties", "Privacy" te klikken, "Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken" te selecteren in het vervolgkeuzemenu en "Cookies van sites accepteren" uit te vinken;

in Chrome (versie 55) kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu "Aanpassen en beheren" te gaan en op "Instellingen", "Geavanceerde instellingen weergeven" en "Instellingen voor inhoud" te klikken en vervolgens "Sites blokkeren voor het instellen van gegevens" te selecteren onder het kopje "Cookies"; en

in Internet Explorer (11) kunt u “Cookies” uitschakelen door Internet Explorer te openen, op Internetopties te klikken en het tabblad “Privacy” te selecteren. Verplaats onder "Instellingen" de schuifregelaar naar boven of naar beneden om "Cookies" te weigeren of toe te staan door hoog of laag te selecteren en vervolgens op "toepassen" te drukken.

5.9     U kunt reeds op uw computer opgeslagen cookies verwijderen; bijvoorbeeld:

in Firefox (versie 51) kunt u alle cookies verwijderen door op "Extra", "Opties" en "Privacy" te klikken, vervolgens "Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken" te selecteren in het vervolgkeuzemenu, op "Cookies weergeven" te klikken en vervolgens klikken op "Alle cookies verwijderen";

in Chrome (versie 55) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu "Aanpassen en beheren" te gaan en op "Instellingen", "Geavanceerde instellingen weergeven" en "Browsegegevens wissen" te klikken en vervolgens "Cookies en andere sites en pluggen" te selecteren -in data" voordat u op "Browsegegevens wissen" klikt; en

In Internet Explorer (11) kunt u de veiligheidsknop selecteren en vervolgens Browsegeschiedenis verwijderen selecteren. Schakel vervolgens het selectievakje naast 'Cookies' in. Schakel het selectievakje "Favorieten behouden" websitegegevens in als u de "Cookies" die aan de website zijn gekoppeld, niet uit hun favorietenlijst wilt verwijderen. Selecteer verwijderen.

6. Links naar ander beleid en websites

6.1     Als u een klant of contactpersoon van ons bent, zou u een privacybeleid van ons moeten hebben ontvangen toen we uw gegevens verzamelden . Deze verklaring is niet van toepassing op het gebruik van uw informatie en u dient het beleid te raadplegen om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe wij uw informatie zullen gebruiken. Het beleid had u ook moeten informeren dat uw informatie aan ons zou worden doorgegeven. Als u niet over een dergelijk privacybeleid beschikt, laat het ons dan weten.

6.2     Deze verklaring heeft geen betrekking op uw gebruik van, verstrekking van gegevens aan en verzameling van uw gegevens op een andere website de website.

 

Onze website kan van tijd tot tijd links naar en van andere websites bevatten. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze websites of dit beleid. U dient dit beleid altijd te controleren voordat u persoonlijke gegevens naar een website van een derde partij verzendt.

7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

De AVG geeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:

Recht op toegang

 

7.1.1     U hebt recht op toegang tot de informatie die wij over u bewaren. We kunnen om een bewijs van uw identiteit vragen voordat we dergelijke informatie delen.

 

Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

7.2.1     Als u ontdekt dat de informatie die we over u hebben onjuist of verouderd is, kunt u ons vragen om corrigeer die informatie.

7.3     Recht om vergeten te worden

7.3.1 U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om informatie die wij over u hebben te verwijderen. Het is misschien niet mogelijk voor ons om alle informatie die we over u hebben te verwijderen wanneer we een voortdurende relatie hebben, maar neem contact met ons op en we zullen ons best doen om u te helpen met uw verzoek.

7.4     Overige rechten

7.4.1 Naast het bovenstaande kunt u ons ook vragen om de verwerking van de informatie die we over u hebben te stoppen of te beperken. U kunt ons in bepaalde omstandigheden ook vragen om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde partij. Als u andere informatie wenst over deze aspecten van uw rechten of deze wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via.

8. Contactpersoon

8.1     Als u vragen heeft, een van uw rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de details aan het begin van deze verklaring.

Als we uw klacht niet kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met de Information Commissioner's Office in de Exchange House Wycliffe Tower, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF Tele: 0303 123 1113.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring gegevensbescherming

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden herzien en gewijzigd. Als gevolg van verbeteringen die we aanbrengen in onze diensten, wijzigingen in de wet of technologische ontwikkelingen, kunnen we de informatie die we over u hebben, de methode en de doeleinden waarvoor we dergelijke informatie verwerken, wijzigen. Als we een substantiële wijziging aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

 

10. Recht en jurisdictie

Uw gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken met betrekking tot eventuele geschillen die daaruit voortvloeien.

bottom of page